نرخ ارز همزمان با یکسان‌سازی، واقعی شود / تعیین نرخ با عرضه و تقاضا