بیاینه خزانه‌داری آمریکا رفع ابهامات قبل بود/ با دلار کار نمی‌کنیم و مشکلی نداریم/ نرخ ارز در بازار واقعی است