دی‌میستورا: جنگ موصل نباید حلب را از یادها ببرد/ تا دسامبر اقدام نکینم حلب نابود می‌شود