xtreamforex replies to: Daily Forex Technical Analysis By XtreamForex