هجدهمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی در دریانوردی آغاز به کار کرد