با تاسیسات مختلف می‎توان آب را به لایه‎های زیرزمینی تزریق کرد