بسته حمایت پایدار اشتغال روستاییان آبان‌ماه رونمایی می‌شود