تمام مسیر‌های منتهی به سفارت ترکیه در بغداد مسدود شد