22 کشته و 100 مجروح در آتش سوزی بزرگ بیمارستان اودیسای هند