استقبال سفیر چین از پیوستن ایران به راهروی مشترک اقتصادی پاکستان-چین، سرخط روزنامه های پاکستان/27 مهر