ولد الشیخ: طرفین درگیر در یمن با آتش‌بس 72 ساعته موافقت کردند