فعالیت چهار دفتر صدور روادید برای زائران اربعین حسینی/ راه اندازی 12 دفتر دیگر تا پایان هفته جاری