بهره مندی اتباع خارجی مقیم گلستان ازبیمه سلامت/ حدود 12هزار