یک کاروان داعش در حال فرار از موصل به سوریه منهدم شد