پاکستان میزبان مسابقات ورزش‌های رزمی ارتش‌های جهان