برقراری تسهیلات انجمن علمی پدافند غیرعامل خوزستان برای دانشجویان