مورینیو: برای این تساوی باید از لیورپول انتقاد کنید نه یونایتد