کلوپ: نمی‌دانم چرا دخئا همیشه برابر لیورپول ستاره می‌شود