احتمال تحویل هواپیماهای خریداری شده از بوئینگ و ایرباس به چند شرکت/ وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر کرد