برگزاری مراسم رسمی بیست و پنجمین سالگرد استقلال ملی آذربایجان، سرخط روزنامه های چاپ باکو /27 مهر