عملیات آزادسازی موصل در عراق سرخط روزنامه های افغانستان/ 27 مهر