ثبت ۴۱ مورد نقض آتش‌بس طی ۲۴ ساعت/افزایش مناطق ملحق به آتش‌بس