نگذارید موصل نابود شود؛جلوی آدم‌های ایران را بگیرید!