"میل 26"؛ کروکودیل روسی که حریف می‌طلبد + تصاویر و مشخصات