الاخبار: مستشاران نظامی ایران در عملیات آزادسازی موصل حضور دارند