چورکین: خروج النصره به آتش‌بس دائمی در حلب می‌انجامد