چرا ایرانی‌ها این خودرو را اینقدر زیاد دوست دارند؟