Sell Mahindra & Mahindra, target Rs 1275 : Ashish Kyal