نماینده سازمان ملل: آتش‌بس ۷۲ ساعته یمن از پنج‌شنبه آغاز می شود