باران نزدیک است؛ درختان حساسیت‌زای اهواز هرس نشده‌اند