صرافی‌ها از نوسانات ارزی می‌گوید/نزدیکی بی‌سابقه دلاردولتی و آزاد