نشست فراکسیون امید درباره انتخاب اعضا در شورای عالی اصلاحطلبان/"عملکرد روحانی" رقیب اصلی وی در انتخابات است