یونیسف: بیش از ده میلیون کودک یمنی نیازمند کمک های انسان دوستانه هستند