نیروهای عراقی در روز نخست عملیات «موصل» از برنامه خود جلو‌تر بوده‌اند