آغاز عملیات آزادسازی موصل سرخط روزنامه های سوریه/ سه شنبه 27 مهر