نرخ ارز همزمان با یکسان‌سازی، واقعی شود/تعیین نرخ با عرضه و تقاضا