ارزش تسلیحات سفارشی به روسیه به 52 میلیارد دلار رسید