واکنش «موگرینی» و آمریکا به آتش بس اعلامی روسیه در حلب