اپل با کمک هوش مصنوعی می خواهد عمر باتری آیفون ها را زیاد کند