وزارت ورزش و جوانان می‌تواند درباره نامه IOC اعتراض کند