پنتاگون: شمار زندانیان باقی مانده در گوانتانامو به 60 تن رسید