حمله به مسجد شیعیان پاکستان در کراچی یک کشته برجای گذاشت