آسوشیتدپرس: مناقصه بین المللی پنجاه میدان نفتی و گازی ایران