پیروزی خفیف قطر مقابل یمن/ شانس بالای شاگردان پیروانی برای صعود