فرمانده نظامیان آمریکایی: عملیات موصل شاید چند هفته‌ یا بیشتر ادامه یابد