8 کشته و زخمی در انفجار بزرگترین کارخانه تولید مواد شیمیایی جهان