ای‌پی: ایران پنجاه میدان نفت و گاز خود را به مناقصه بین‌المللی می‌گذارد