تهدید های بمب‌گذاری در دانمارک/ تعطیلی 2 فرودگاه و 2 مرکز خرید