برند‌گان واقعی نبرد باز پس‌گیری موصل چه کسانی هستند؟