تلاش تروریست ها برای اشغال دوباره معردس درسوریه ناکام ماند